Register pojmov

Obklady a dlažby

Glazované obklady a dlažby

Glazované kachličky majú povrch pokrytý vrstvou farebného skla (glazúry), ktoré im dáva dôležité estetické vlastnosti (farbu, lesk, odtieň, dekor a pod.) a technologické vlastnosti (tvrdosť a pod.). Glazúra je sklovitá hmota, ktorá sa v tekutej forme nanáša na povrch obkladačiek či dlaždíc. Podstatou glazúry sú kremičité zložky, živice, tavivá (kyselina boritá, zinočnatá), farbiace pigmenty a iné chemické prísady. Je nutné poznamenať, že receptúru má každý výrobca svoju vlastnú, v závislosti na surovinách, které používá. Vypalované môžu byť raz (črep spoločne s glazúrou), dvakrát (glazované na už vypálený črep), prípadne trikrát (pri nanášaní špeciálnych dekorácií na už vypálenú glazúru). Jedná sa najmä o dlaždice pre interiérové použitie. Črep s nasiakavosťou 3 - 12%. Čím tmavšia je glazúra, tým je stupeň oteruvzdornosti nižší. Glazované dlaždice môžu byť lesklé, pololesklé, matné alebo polomatné.

Neglazované dlaždice

Sú jednoliate v celej svojej hrúbke. Môžu byť režné alebo leštené. Dlaždice môžu mať porézny (nasiakavý) alebo kompaktný (nenasiakavý) podklad (črep). Kompaktný, nenasiakavý črep sa zvlášt u tzv. vysoko spekaných dlaždíc, gresov, svojimi vlastnosťami blíži porcelánu. Porézny črep je charakteristický prítomnosťou pórov, ktoré sú na sebe rôzne napojené. Čím je podklad poréznejší, tým je väčšia absorpbcia vody, čo je dôležitá charakteristika každého typu dlaždíc. Súvisí s ňou rada ďaľších vlastností stavebnej keramiky.

Vysoko spekané neglazované keramické dlaždice, gresy

Nazývané aj gres porcellanato predstavujú veľmi kompaktný rovnorodý materiál. Tieto dlaždice a obklady majú veľmi nízku nasiakavosť (menšiu ako 0,1 %), takže prakticky vôbec neabsorbujú vodu ani iné látky. Sú dokonale mrazuvzdorné aj v extrémnych podmienkach častého striedania teplôt pod a nad bodom mrazu. Tento materiál má tiež veľmi dobrú odolnosť proti pôsobeniu chemikálií, takže odoláva všetkým prostriedkom používaným pri čistení a dezinfekcii a nepôsobia naň látky znečisťujúce ovzdušie. Vzhľadom k rovnorodej štruktúre a prefarbeniu celej hmoty črepu je vzhľadovo a teda aj farebne dokonale stály. Tvrdosť povrchu zodpovedá približne tvrdosti kremeňa (stupeň 7 podľa Mohsovej stupnice), dôležitejšia je však výborná odolnosť proti abrazívnemu pôsobeniu, ktorá umožňuje použitie vysoko spekaných dlaždíc - gresov na prevádzkovo veľmi exponovaných miestach ako sú frekventované chodby, pasáže, haly, obchody. Dlaždice typu gres porcellanato sa vyznačujú vysokou pevnosťou v ohybe, preto sa vysoko spekané dlaždice používajú vo frekventovaných komerčných objektoch. Dizajn vysoko spekaných obkladových prvkov najčastejšie pripomína rôzné druhy kameňa používaného v stavebníctve (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábajú sa však aj jednofarebné dlaždice a obklady. Podobne ako prírodný kameň sa dajú vysoko spekané gresy a obkladačky zušlachťovať leštením.

Prírodné materiály

V poslednej dobe sa často kombinujú keramické obkladové prvky s prírodnými materiálmi a to ako so samostatnými dekoračnými prvkami (listello, botone), tak kombinované: keramika/prírodný kameň (rosone).

Tu je priamo zámerom, aby sa prírodný materiál odlišoval od keramiky a zároveň môže obnášať aj niektoré drobné charakteristické rysy, ktoré sa u keramickej dlažby nevyskytujú (prasklina, oštiepané okraje, výrazná farebná odlišnosť,odlišné žilkovanie mramoru proti vzorku). Ďalej je tu iná mechanická a chemická odolnosť. Napr. mramor (vápenec) je veľmi mäkký a úplne neodolný voči aj slabým kyselinám. Preto je umiestnenie týchto prvkov nutné predom starostlivo premyslieť, aby neboli inštalované v extrémne namáhanej zóne.

Spekané dlažby

Spekané dlažby sú vyrobené z ťaženého prírodného materiálu (íly, hliny, kaolín, živec) rozomletého na prášok, zlisovaného za vysokého tlaku a vypáleného za teplôt nad 1 100 °C. Materiál sa dokonalo spojí (spečie), takže výsledná hmota nemá takmer žiadne póry, má veľmi nízku nasiakavosť (vždy pod 3 %, niekedy aj pod 0,1 %) a odolá extrémnemu zaťaženiu.

Spekaná neglazovaná dlažba je veľmi vhodná pre miesta s veľkou prevádzkou. Vďaka prefarbenému črepu a absencii glazúry sú prípadné poškodené miesta menej nápadné. Naviac je tvrdšia, má menšiu nasiakavosť (0,04 – 0,5%) a dlhšiu životnosť. Daľšou výhodou je relativne nízká zriaďovacia cena. Na druhú stranu ste kvôli absencii glazúry, obmedzený vo výbere farebných a vzhľadových variacií. V niektorých prípadoch sa môže stať, že budete mať problém vyčistiť rôzne škvrny (kuchyňský olej apod.)

Spekané glazované dlažby patria medzi najuniverzálnejší a najobľúbenejší typ dlažieb. Majú výborné vlastnosti ako je ľahká údržba, vysoká tvrdosť, nízká nasiakavosť, mrazuvzdornosť apod. Výrobcovia v tejto kategórii ponúkajú veľké množstvo dizajnov, farieb a veľkostí. Dlažby na klasickom črepe sú kvôli horším mechanickým vlastnostiam vhodnejšie skôr do interiéru.

Kvalitatívne parametre dlaždíc

Mechanické charakteristiky

Vyjadrujú odolnosti voči záťažiam, ako je pevnosť v ohybe a zaťaženiu na medzi pevnosti. Pevnosť v ohybe je obecne tým väčšia, čím nižšia je nasiakavosť. Čím väčšia je hrúbka dlaždice, tým väčšie je zaťaženie na medzi pevnosti. Napríklad hrúbka 7 až 12 mm je vhodná pre bežné použitie v bytových priestoroch, hygienických zariadeniach, v administratívnych budovách apod. Dlaždice s hrúbkou od 12 do 20 mm vydržia prevádzku s vysokým mechanickým namáhaním napríklad v skladoch a dielňach.

Povrchové mechanické charakteristiky

Udávajú odolnosť voči poškriabaniu, porezaniu, úderom apod. Meria sa tvrdosť povrchu a odolnosť proti opotrebovaniu. Pri glazovaných materiáloch sa sleduje predovšetkým oteruvzdornosť, ktorá sa hodnotí metódou PEI. Je to testovánie špeciálnym prístrojom, ktorým sa za vysokých otáčok skúša, kedy príde k poškodeniu glazúry. Podľa počtu otáčok, pri ktorých dôjde k zmene vzhľadu povrchu glazúry, sa označí stupeň 1 až 5. Dlaždice so stupňom PEI 5 (12 000 otáčok) je možné použiť aj pre vysoko namáhané povrchy. Pri neglazovaných dlaždiciach sa hodnotí odolnosť proti hĺbkovému opotrebeniu, kedy sa po veľmi drastickom obrusovaní meria objemový úbytok dlaždice.

Oteruvzdornosť

Jedná sa o fyzikálnu vlastnosť, ktorá vyjadruje pri glazovaných obkladoch a dlažieb odolnosť proti mechanickému poškodeniu povrchu glazúry oterom – obrúsením v závislosti na hustote prevádzky chodcov, druhu a stupňa znečištenia podlahy. Podľa tejto odolnosti sa rozdeľujú obklady a dlažby do piatich kategórií, ktoré určujú vhodnosť použitia z hľadiska parametrov technických. Skupiny oteruvzdornosti sa značia mezinárodnou skratkou PEI.

Vhodnosť použitia:

PEI I Iba do súkromných kúpeľní a WC na stenu.

PEI II Iba súkromné obytné plochy s nízkou záťažou, kde sa chodí v prezuvkách alebo naboso – napr. kúpeľne, WC, spálne.

PEI III Bytová dlažba – iba súkromný sektor so strednou záťažou napr. kuchyne, balkóny, terasy, obývacie izby, chodby – nie vstupné priestory a verejné priestory ako hotely, nemocnice atď.

PEI IV Do vnútorných aj vonkajších priestorov s intenzívnym využívaním a miestností
s priamym kontaktom s vonkajšími priestormi. Napr.: všetky priestory podľa skupiny III, bary, reštaurácie, obchody a hotely s menšou prevádzkou, garáže, školy, nemocnice, kancelárie a výstavné haly s výnimkou dlaždíc pod pokladňami a pultami predajní a plôch s ťažkou dopravou, extrémne zaťažené.

PEI V Extrémne odolná glazúra a vysoký stupeň zosklenenia zaisťuje aj po mnohých rokoch rovnaký vzhľad pri maximálnom namáhaní. Použitie napr. viď skupina IV aj v maximálne namáhaných miestach, ďalej metro, železničné stanice, letiskové haly, múzea, športové centrá, priemyslové budovy, pasáže a ďaľšie verejné priestory.

Pri dekoračných prvkoch do dlažby je potrebné myslieť na to, že prvok ako celok má také PEI, ako jeho časť s najnižším PEI – zvlášť pri dekoráciách rezaných z rôzných farieb a skladaných na sieti. Dekoračné pásiky do dlažieb niesú na PEI testované (nemusia odpovedať PEI dlažby)

Absorbcia vody (nasiakavosť)

Poskytuje možnosť merania pórovitosti, má vzťah k odolnosti voči mrazu aj iným charakteristikám. Čím väčšia absorbcia vody, tým menej sa napríklad dlaždice či obklady hodia do vonkajšieho prostredia a tiež do vlhkých priestorov. Nasiakavosť samozrejme úzko súvisí s mrazuvzdornosťou. Skúška nasiakavosti sa realizuje postupom uvedeným v norme EN ISO 10545-3. Obkladové prvky sa najprv vysušia a zváží. Po nasýtení vodou vo vákuu alebo varom sa opäť zváží. Prírastok hmotnosti k suchej váhe vztiahnutý na suchú hmotnosť sa udáva v %.

Obklady a dlažby sa podľa nasiakavosti delia do niekoľkých skupín:

E > 10 % - len pre vnútorné obklady stieň
0,5 < E ≤ 3 % - univerzálne použitie pre obkladové prvky, obklady, podlahy a steny interiérov
E ≤ 0,5 % - vysoko odolné dlaždice, mrazuvzdorné podlahy namáhané oterom, v exteriéroch a interiéroch, fasády, balkóny, terasy

Zásadne nie sú mrazuvzdorné všetky bicotúrne obklady, monoporózne obklady a dlažby na červenom črepe. Mrazuvzdorné sú vo väčšine prípadov dlažby na bielom črepe (je vždy uvedené v katalógu) a vždy dlažby spekané.

Protisklznosť alebo protišmykovosť

V najčastejšie používaných metódach merania protisklznosti/protišmykovosti podľa DIN 51 097 a DIN 51 130 je použité meranie uhla sklzu na naklonenej rovine, po ktorej sa pohybuje skušajúca osoba. 

Naklonená rovina so skúšanou dlažbou predpísanej veľkosti sa nakláňa rýchlosťou 1° za sekundu až k úhlu naklonenia, kedy sa skúšajúca osoba stane neistou pri napodobnení chôdze a kĺže.

Subjektivita posúdenia sa eliminuje niekoľkonásobným opakovaným stanovením, prevádzajú ju 2 nezávislé osoby, ktoré majú svoje korekčné koeficienty, zistené na sade kalibračných dlažieb.

Podstatnou výhodou stanovenia protisklznosti/protišmykovosti podľa noriem DIN je možnosť posúdenia značne reliéfnych dlažieb a systematické zatriedenie dlažby do jednotlivých presne vymedzených užívateľských skupin podľa zisteného uhlu sklzu či šmyku.

Pre pracovné podlahy (DIN 51 130) sa metodikou BGR 181 radia protisklzové či protišmykové dlaždice do skupin:

Protišmyk pre povrchy určené pre bosú nohu
Označenie Uhol sklzu Odporúčané použitie
A 12° Základná protišmykovosť. Chodby pre chôdzu naboso, šatne
B 18° Sprchy, okolie bazénov, schody
C 24° Najvyššia protišmykovosť. Schody pod vodou, šikmé okraje bazénov

 

Protišmyk pre povrchy určené pre obuv
Označenie Uhol sklzu Odporúčané použitie
R9 5 až 10° Základný stupeň Vstupy do domov, terasy
R10 10 až 19° Toalety, malé kuchyne, sanitárne priestory
R11 19 až 27° Umývacie linky, čistiarne
R12 27 až 35° Mraziarne, mliekarne
R13 nad 35° Rafinérie tukov, garbiarne, bitúnky

Kalibrácia / kaliber / rektifikácia

V katalógu je udaný deklarovaný formát (napr. 333x333mm). Skutočne dodané dlaždice môžu však býť v rozmeroch od 327 do 339 mm. V jednom balení môžu tolerancie rozmerov činiť podľa normy + - 0,5% - teda pre formát 333x333 môže býť rozdieľ až + - 1,67mm, to znamená, že celkový rozdieľ medzi dolnou a hornou hranicou normy môže u tohoto formátu činiť až 3,34 mm. Odporúča sa pokladať dlažbu na špáry min. 4mm, u dlažieb s nepravidelnými okrajmi na špáry podstatne väčšie. Tým sa eliminuje nežiadúcí optický efekt – že špáry nevychádzajú proti sebe.

U niektorých druhov spekaných – neglazovaných dlažieb je možné na prianie vykonať dodatočnú rektifikáciu (zarezávanie) medzi rôznymi farbami v rámci jednej série, alebo medzi lešteným a nelešteným prevedením na rovnaký rozmer. Niektoré série sa už vyrábajú v tzv. „monokalibri“, teda vždy sú z výroby dodávané v rovnakom rozmere.

Rozmerové nezrovnalosti sa môžu vyskytnúť medzi základnou dlaždicou (obkladom) a dekoračným prvkom, ako je listela, bombato, matita, inserto, battiscopa. Tieto prvky sa vyrábajú odlišnou technológiou a používajú sa niekde aj odlišné materiály. Na tieto prvky nieje norma na rozmerovú rovnakosť – kalibráciu. Norma na kalibráciu sa rovnako nevzťahuje na bicotúrne obklady.

Tonalita

Tonalita – farebnosť povrchu obkladu či dlažby je označovaná číslom na obale. Môže sa líšiť oproti vystavovanému vzorku – podľa výrobnej šarže – a to smerom k sýtejšiemu odtieňu alebo smerom k bledšiemu odtieňu. Do jedného balenia sa opäť zoraďujú dlaždice s približne rovnakým odtieňom.

Pri rustikálnych obkladoch a dlažbách sa často do jedného balenia miešajú rôzne tonality, čím sa dosahuje lepšie efektu prírodného materiálu, ktorý je v prírode tiež rôzne a nepravidelne tónovány. Tiež sa do jedného balenia skladajú dlaždice s odlišným vzhľadom (rôzna krezba povrchu, prechod od svetlejšieho odtieňu k tmavšiemu, rozdielne štrukturovaný povrch, imitácia vád dlaždice – prasklina, dierka, vyšlapané miesto…). Pred pokládkou je nutné vybaliť a potom pokladať dlažbu z viac krabíc, aby byl chcený nepravidelný efekt vidieť a aby sa predišlo reklamácii nerovnakej tonality.

Rozdieľ v tonalite môže nastať pri skladaní špeciálnych prvkov k obkladu či dlažbe. Pretože výroba týchto špeciálnych prvkov je technologicky a často i materiálovo odlišná, nie je možné dosiahnuť úplne rovnakého tónu, ako pri základnej dlaždici. Zhodnosť tónov je nutné posudzovať po priložení porovnávaných komponentov pod vzájomným úhlom, pod ktorým budú nalepené (napr. sokel s dlažbou zviera uhol 90°).

Tvrdosť

Tvrdosť dlažby sa vyjadruje bežnou stupnicou tvrdosti (MOSH) od 1 do 10 (nejtvrdšia). Kvalitné dlažby majú tvrdosť medzi 6 a 9. Táto hodnota sa udává pre spekané obklady a dlažby a býva často zamieňaná so stupňom oteru. Čím hrubšia dlaždica, tým väčšia býva jej pevnosť. Dlažba nižšej hrúbky než je 8 mm (resp. 7 mm pri formáte 20x20 cm a menších) je nevyhovujúca a môže prekvapiť popraskaním aj v prípade kvalitného položenia.

Typy pokládok

Na strih

Jednotlivé kusy sú pokladané rovnobežne so stenou a špáry prebiehajú v klasickej štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieti. Priemerný prerez 7%.

Na koso

V tomto prípade je dlažba pokladaná pod uhlom 45° vzhľadom k stene. Priemerný prerez 10%.

Na väzbu

Je nejviac využívaná pre pokládku obdĺžníkových formátov. Jednotlivé kusy sú proti sebe posunuté. Posunutie môže byť rôzne, ale najčastejšie sa jedná o posun pravidelný o polovicu dĺžky (tzv. tehlová väzba). Priemerný prerez 15%.

Dekoratívne prvky

Listela, lišta

Obkladačka pásikového typu, obvykle bohato zdobená sa odlišuje vzorom a rozmermi, spravidla je jeden jej rozmer zhodný so štandardnými obkladačkami a druhý rozmer značne menší. Listely sa väčšinou lepia vo výške očí, aby krása ornamentu či ozdôb vynikla.

Bombato

Obkladačka pásikového typu s reliéfnou dekoráciou s rôzným profilom sa odlišuje rozmermi, ktoré bývajú obdobné ako u listel, a predevším tvarom, bombata svojim povrchom vystupujú nad rovinu tvorenú ostatnými obkladačkami.

Inserto / inzerto / dekor

Keramický prvok zdobený uprostred obkladačky alebo uprostred zostavy obkladačiek sa odlišuje vzorom, rozmer je rovnaký ako u štandardnej obkladačky.

Mozaika

Obkladový prvok (keramický, sklenený...) rôznofarebných štvorcových obkladačiek malých rozmerov (väčšinou s rozmermi od 2x2 cm do 10x10 cm). Jednotlivé dielky mozaiky sú spojené na mozaikovej lepenke, papieri alebo sieti.

Keramická tvarovka

Doplnkový keramický výrobok k základným obkladovým prvkom, určený spravidla k špeciálnym účelom (sokle, schodovky atd.).

Schodovka

Schodová tvarovka je určená pre obklady schodových stupňov s protisklzovými drážkami alebo reliéfom na okraji dlažby.

Sokel

Pásik dlažby, ktorým sa obkladá stena po obvode miestnosti - lepí sa kolmo priamo k dlažbe prevažne z dôvodov jednoduchšieho umývania dlažby. Sokel je buď rezaný z danej položenej dlažby alebo priamo pre tieto účely vyrobený. Sokel sa umiestňuje vždy zaoblenou časťou nahor, môže býť aj zakončený ozdobnou lištou. Spravidla sa vyrábajú sokle o výške 7-10 cm.

Chémia

Lepidlá

Lepidlá pre keramické obkladové materiály sú rozdelené do troch typov:
C – cementové
D – disperzné
R – z tvrdnúcich živíc

Každý typ sa môže vyskytovať v rôznej triede:

1. pre bežné použitie – slovne ich označujeme ako normálne (pre C – cementové lepidlá napr.: bežná prídržnosť k podkladu počiatočná, po ponorení do vody, po uložení v teple, po vystavení cyklom zmrazenia a rozmrazenia)

2. pre náročnejšie aplikácie – slovne ich označujeme ako zlepšené, splňujú požiadavky na doplnkové vlastnosti podľa normy (pre C – cementové lepidlá napr.: vysoká prídržnosť)

Niektoré lepidlá môžu mať vybrané vlastnosti vylepšené nad rámec základných požiadaviek normy o tzv. špeciálne charakteristiky:

F – rychle tvrdnúce
T – so zníženým sklzom
E – s predĺženou dobou zavädnutia
S1 – deformovateľné
S2 – vysoko deformovateľné

Príklady klasifikácie a označenia lepidiel:

C1Tnormálne cementové lepidlo so sníženým sklzom
C2FT – zlepšené rychlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom
C2TE - cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2TES1zlepšené deformovateľné cementové lepidlo so sníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C2S2 – zlepšené vysoko deformovateľné lepidlo
D1E – normálne disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia
R2T – zlepšené lepidlo z tvrdnúcej živice so sníženým sklzom

Škárovacie hmoty

Samostatnou kapitolou keramických dlažieb je špárovanie/ škárovanie resp. fugovanie. Zo skúseností nie je v žiadnom prípade vhodné použíť bielu škárovaciu hmotu na akúkolvek podlahu vrátane bielej. Biele škáry sa totiž v priebehu času špinia a šednú. Vhodnejšie je, keď má špára o tón tmavšiu farbu než dlažba. Zvolíte odlišný odtieň škár a dlažieb, dosiahnete zaujímavého farebného kontrastu, s ktorým sa dá veľmi dobre pracovať pri voľbe doplnkov a nábytku.

Častým problémom je miešanie farebnej škárovacej hmoty priamo na stavbe. Docháza totiž k nerovnomernému zmiešaniu základnej a prídavnej farby. Nerovnomernosť nezmizne ani po zaschnutí špárovacej hmoty a kazí tým celkový dojem dlažby. Preto voľte skôr fugovacie hmoty namiešané priamo výrobcom.

Nezabudnite zvoliť správnu kategóriu škárovacej hmoty a lepidiel. Sú rozdielne druhy pre vonkajšie a interiérové obklady. Do miest s výkyvmi teplôt sú vhodné flexibilné špárovacie hmoty.

Sanita

Liaty mramor

Sanita liata z mletého umelého kameňa umožňuje vytváranie špeciálnych tvarov, unikátnych farieb a zvláštnych povrchov. Povrch liateho mramoru si ľudia často zamieňajú s pravou žulou, pretože jeho vzhľad a hmat je na nerozoznanie od prírodného kameňa. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou liateho mramoru je, že aj v prípade realizácie veľkých rozmeroch a zvláštnom prevedení má v porovnaní s keramikou vysokú pevnosť a odolnosť.

Pri výrobe pálených umývadiel s glazúrou sa vytvárajú drobné trhliny, v ktorých sa po určitom čase usadzujú nečistoty, a tým pádom sa umývadlo prefarbuje. V prípade umývadiel z liateho mramoru je povrch homogénny a preto sa nečistota neusadzuje a umývadlo sa ani po rokoch neprefarbí a nestráca lesk.